Català
 

Animus/Els nostres valors

L'eficàcia
Volem portar a terme canvis que suposin millores reals per als nostres clients.
L'aprenentatge
Volem desenvolupar en els equips dels nostres clients l'interès per captar i difondre internament novetats que siguin vehicles d'apropament a les seves missions.
La innovació
Volem posar a l'abast dels nostres clients les eines de gestió més actuals.
El servei integral
Volem poder atendre qualsevol necessitat de gestió dels nostres clients. Per això comptem amb la col.laboració d'altres firmes de serveis professionals.
La complicitat
Ens agrada viure la realitat de les empreses des del seu interior.
L'adaptació
Tenim creences i experiència, però no idees fixes. A cada intervenció cerquem la millor resposta.
 
Aliqua Consulting, S.L.  Romans, 25 - 08025 Barcelona - Tel.: 93 210 24 05