Català
 
Opera/A l'ārea d'organització

Ajudem els nostres clients a assolir la millor coordinació de les seves operacions:
Acompanyament en processos de canvi
Suport a l'elecció de software de gestió
Reenginyeria de processos
Definició de llocs de treball
Elaboració de mapes de processos
Valoració de llocs de treball
   Reestructuració organitzativa de funcions a processos
   Elaboració de manuals de procediments per llocs de treball
 
Aliqua Consulting, S.L.  Romans, 25 - 08025 Barcelona - Tel.: 93 210 24 05